Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

 

A szolgáltató neve: Honlapdiszkont (Felde László e.v. www.honlapdiszkont.com)
A szolgáltató székhelye: 8300 Tapolca, Ady E. u. 14.
A szolgáltató postacíme: 8300 Tapolca, Ady E. u. 14.
A szolgáltató adószáma: 67423233-1-39
A szolgáltató bankszámlaszáma: (OTP): 11773487-01590982

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók valamennyi, Felde László ev. (továbbiakban Honlapdiszkont) által végzett tevékenységre. Azzal, hogy a Honlapdiszkontnak Megbízó bármely szolgáltatás végzésére megbízást ad, elfogadja az alábbi Általános Szerződési Feltételeket.

Általános feltételek

 1. A szolgáltató által megadott valamennyi ár bruttó, és forgalmi adót nem tartalmaz.
 2. Az árajánlatok 20 napig érvényesek.
 3. A Megbízó felel a weblap törvényességéért, mely vonatkozik a szerzői és egyéb jogokra is. Honlapdiszkont nem felelős a Megbízó projektjének életképessége, nyereségessége miatt.
 4. A Honlapdiszkont fenntartja magának a jogot, hogy visszautasítson minden olyan megbízást, irányuljon az térítésmentes vagy térítéses szolgáltatásra, amelyet tartalmi vagy egyéb szempontból nem tart elfogadhatónak. Ide tartoznak többek között, de nem kizárólag a felnőtt tartalmak, vagy a valamely vallás, felekezet, faj, etnikum, kisebbség vagy szexuális orientáció ellen irányuló oldalak fejlesztésére vonatkozó megbízások.
 5. A Megbízási Szerződésben meghatározott teljesítési határidő és díj kizárólag a Megbízási Szerződésben körülírt tevékenységekre érvényes és csakis akkor, ha a Megbízó valamennyi, a szolgáltatás határidőre történő elvégzéséhez szükséges információt, dokumentumot, fényképet és egyéb szükséges adathordozót a szerződés szerinti időpontban a Honlapdiszkont rendelkezésére bocsájtott. A Megbízási Szerződés szerinti határidő és szolgáltatási díj érvényét veszti, és a felek írásban (e-mailen keresztül) új határidőt és díjat kötelesek megállapítani, ha a Megbízó nem tudja határidőre és hiánytalanul a Honlapdiszkont rendelkezésére bocsájtani a fenti anyagokat, és/vagy a teljesítés során további feladatokkal bízza meg a Szolgáltatót.
 6. A Honlapdiszkont a szerződés biztosítékaként a szolgáltatási díj legfeljebb 50%-a mértékéig előleg fizetését kötheti ki. Az előleg az ajánlat elfogadásakor (48 órán belül) átutalással vagy készpénzben fizetendő. Előlegfizetés kikötése esetén a Honlapdiszkont a szolgáltatás teljesítését akkor kezdi meg, amikor az előleget kézhez kapta.
 7. A Megbízási Szerződést a Honlapdiszkont a teljesítés megkezdése előtt szolgáltatott információk, adatok és dokumentumok birtokában, a Megbízóval közösen egyeztetett terv alapján teljesíti. Abban az esetben, ha a Megbízó a tervet utólag módosítja, kiegészíti, vagy bármilyen módon és mértékben megváltoztatja, a Honlapdiszkontnak jogában áll új teljesítési határidőt kitűzni és a szolgáltatás ellenértékét arányosan növelni.
 8. A teljesítés megkezdésekor – ha a szolgáltatás jellege ezt indokolja – a Honlapdiszkont szerverén tárterületet különít el a Megbízó részére, ahol a fejlesztés előrehaladását a Megbízó folyamatosan nyomon követheti. A Honlapdiszkont e-mailben értesíti a Megbízót, valahányszor egy jól körülhatárolt fejlesztési szakaszt lezárt. Ha Megbízó 3 napon belül nem él módosítási igénnyel, a Honlapdiszkont úgy tekinti, hogy a Megbízó az adott fejlesztési fázist minden vonatkozásban elfogadja, és az lezárható.
 9. A Honlapdiszkontnak jogában áll a Megbízó elkészült weblapjának működését mindaddig blokkolni, amíg Megbízó a szolgáltatás ellenértékét teljes egészében ki nem egyenlítette.
 10. A Megbízó abban az esetben is köteles határidőre kiegyenlíteni a Honlapdiszkont által benyújtott számlát, ha egy, a Megbízó által jóváhagyott fejlesztést a Honlapdiszkont befejezett, készre jelentett, de a szükséges szöveg vagy képanyag átadásával a Megbízó késlekedik. Az ilyen, utólag szolgáltatott tartalmat a Honlapdiszkont a jövőben bármikor köteles a weblapon ingyenesen elhelyezni.
 11. A Honlapdiszkont feltételezi, hogy valamennyi, a Megbízó által a fejlesztés során átadott anyag, legyen az szöveg vagy kép, a Megbízó tulajdonát képezi, harmadik személyek szerzői jogát nem sérti és a fejlesztéshez szabadon felhasználható.
 12. A Honlapdiszkont által szolgáltatott anyagok, úgymint forráskód, grafika, fotó, videó, animáció és szöveg, a Honlapdiszkont kizárólagos tulajdonában marad mindaddig, amíg a Megbízó a szolgáltatási díjat teljes egészében ki nem fizette. Ekkor az említett anyagok tulajdonjoga átszáll a Megbízóra.
 13. A Honlapdiszkont mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa készített fejlesztések oldalai a legelterjedtebb web-böngészőkön megfelelően megjelenjenek, de nem vállal felelősséget azért, hogy bizonyos oldalak a fejlesztés befejezése után közzétett böngészőkön nem az elvárható formában és módon jelennek meg.
 14. Amikor a Megbízó hozzájárulását adta ahhoz, hogy a fejlesztés nyilvánosan hozzáférhetővé váljon, ezzel egyszersmind elismerte azt, hogy az oldal, mind design és tartalom vonatkozásában, teljes mértékben megfelel a Megbízási Szerződésben foglalt rendelkezéseknek.
 15. A weboldal fejlesztésre, vagy átépítésre kötött Megbízási Szerződés nem vonatkozik az átadott weblap frissítésére és/vagy módosítására/átalakítására. A Honlapdiszkont ezeket a szolgáltatásokat külön (átalánydíjas) szerződés alapján végzi.

Fizetés

Valamennyi fizetést készpénzben vagy a Honlapdiszkont számláján megadott bankszámlára átutalással kell teljesíteni, a számla kiállításától számított 8 napon belül.

Fizetési késedelem esetén a Honlapdiszkontnak jogában áll a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező késedelmi pótlékot felszámítani.